Society / Aya Mamdouh

Aya Mamdouh

An Egyptian Writer & Poet

Author’s Biography

آية ممدوح، كاتبة وشاعرة مصرية مواليد القاهرة ١٩٩٥، نشرت فى أكثر من ٥٠ جريدة مصرية وعربية وعملت بالصحافة والتدريس. درست التمويل بكلية التجارة فى جامعة القاهرة، وفازت فى ٤ مسابقات أدبية محلية. صدر لها شعر مستعار عن دار روافد ودون أشباهه عن دار نبوغ.

Letter from the Author